19. března 2018

ROZVADOV - SETKÁNÍ VOJÁKA US.ARMY A POHRANIČNÍKŮ

Včera (18.3.2018) mě přišel do pošty e-mail s níže uvedeným textem, kdy bývalý voják US.ARMY, jenž sloužil na státní hranici (západní) Německo - ČSSR v oblasti Rozvadova, žádá weblog Pohraničník o zprostředkování setkání své, jako bývalého amerického vojáka s bývalými pohraničníky, kteří, podobně jako on, sloužili na československo-německé hranici na Rozvadovsku. Zde je text: 

Dobry Den, I do not yet speak Czech but am slowly learning so I am using google translate.  I served on the CSSR border near Rozvadov and I will be landing in Praha in 10 days.  I intend to visit the PS museum in Rozvadov and would really like to meet some PS people and sit and have a beer with them.  There is also one person in particular I would like to meet and I have included his picture [just in case you might know who he is].  If you know how I can get this picture [and a few more] posted somewhere that might help me find these people I would be greatly thankful.

If you would like to meet you can contact me via this email or my in country contact is

Joe Shields c/o Vít Zemánek

tel. (+420) 775 692792

I really look forward to meeting some of my old "enemies".


Dobry Den, jsem ještě nemluví česky ale pomalu učí tak jsem pomocí google translate.  Já jsem sloužil na hranici ČSSR poblíž Rozvadov a já přistání v Praze za 10 dní.  V úmyslu navštívit muzeum PS v Rozvadově a opravdu rád s někým PS a sedět a mít pivo s nimi.  Existuje i jedna osoba zejména bych chtěla potkat a jsem zařadil jeho obrázek [případ mohl vědět, kdo to je].  Pokud víte, jak to dostanu obrázek [a další] vyslán někde, že by mi pomoci najít tyto lidi bych byl velice vděčný.

Pokud byste chtěli poznat můžete mě kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu nebo v mé zemi je kontakt
Opravdu se těším na setkání s některými z mých starých "nepřátel".

Screenshot příchozího e-mailu z USA.


  Bývalý voják pohraniční jednotky US.ARMY Joseph Shields zde uvádí (český) telefonní kontakt na osobu žijící v České republice,(pan Vít Zemánek, tel: 775 692792) které je možné zavolat a zjistit si podrobnosti a případně se domluvit na setkání v Rozvadově, u tamnějšího Muzea PS a potom si někam zajít na pár piv, neboť jak známo, u dobrého moku se nejlépe diskutuje. 

Voják US.ARMY Joseph Shields na státní hranici NSR - ČSSR. 


   Samozřejmě, že já sám, coby bývalý důstojník československé Pohraniční stráže, rád napomohu realizaci takového setkání, neboť si myslím, že je správné, když se dnes setkávají bývalí protivníci z obou stran přísně střežené hranice v dobách studené války. 

   Několik takových setkání už proběhnulo a já jsem samozřejmě o tom informoval zde, na weblogu Pohraničník. Setkání tohoto druhu probíhají i v zahraničí, svého času jsem četl o setkání bývalých pilotů US.Air Force a pilotů letectva Sovětského svazu. Určitě by se to dalo najít přes Google. 

   Pan Joseph Shields v příloze mailu, kromě textu a své fotografie z oněch časů poslal i dobové foto důstojníka Pohraniční stráže, se kterým se náhodně setkával během provádění tzv."demarkací" státní hranice. Určitě jste takové setkání na čáře zažili i vy, kdo jste sloužili kdekoliv na čs-západoněmecké hranici. Na druhé straně vojáci US.ARMY, nebo policisté BGS, Bayerische Grenzpolizei, či celníci ZOLL, navzájem jsme se vyfotil, zasalutovali a šli jsme po svých :-) Já jako důstojník PS jsem v letech 1985-1990 zažil takových setkání snad stovky a časem už mě ty tváře byly povědomé. Ti, ne druhé straně hranice to měli stejně. 

   A právě s tímto nadporučíkem PS, jehož jméno p.Joseph Shield samozřejmě nezná, by se také rád setkal. A kdoví, pokud se o tomhle článku dozví onen nadporučík odněkud z roty PS na Rozvadovsku, třeba se bude chtít se svým bývalým americkým protivníkem také vidět. 

Kontakt/mail Joe Shields ssbn656gold@hotmail.com   Takže, pokud by někdo z vás, čtenářů weblogu Pohraničník věděl, o koho se jedná, dejte mu prosím vědět. Jinak já osobně nevím, co jiného bych pro to ještě mohl udělat. Děkuji  :-)

    Samozřejmě, je možné obrátit se i na moji osobu jako Admina weblogu, přes můj MAIL a já jsem ochoten předat požadované dále, samozřejmě s tím, že budu diskrétní a neposkytnu informace žádné třetí straně. Ti, kdož už se někdy na mě obrátili, s nějakou žádostí, prosbou, zprostředkováním, vědí, že mlčím jako šumavské hvozdy a co se do redakce dostane, tak tady i zůstane.  
ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si na články s obdobnou tématikou.

***  Setkání vojáků Pohraniční stráže, ČSLA, US.ARMY 19.9.2014 

*** Setkání vojáků Pohraniční stráže a policistů BGS 11.7.2015  

*** Moje střetnutí s vojáky US.ARMY v Trojmezí

***  Muzeum Pohraniční stráže Rozvadov kóta 233

9. března 2018

POHRANIČNÍ INCIDENT - DYLEŇ 1959

Příběh, který se odehrál 22.října 1959 v pohraničním úseku 14.rPS Slatina. 

Měl to být obyčejný zkušební let. Němečtí piloti však kvůli špatné znalosti morseovky a neuvěřitelné shodě náhod havarovali na územím tehdejšího Československa. Studená válka byla v plném proudu a zadržení západoněmeckých letců bylo velkou senzací. 


Thunderstreak F-84 F


   Dne 22.10.1959 v 09:10 ráno odstartovaly dva letouny Thunderstreak F-84 F ze základny Memmingen ke cvičnému letu podle přístrojů přibližně na trati Memmingen – Norimberk – Frankfurt – Memmingen. Zhruba po třiceti minutách letu ve výšce 10 000 metrů měl vedoucí dvojice letců Rolf Hoffmann, u kterého se jednalo o první let tohoto typu, závadu na kyslíkovém systému. Další pilot Helmut Kraus, který byl jako instruktor, převzal velení a rozhodl o návratu zpět na domovskou základnu. Oblastní kontrola ve Fürstenfeldbrucku jim udělila pokyn k návratu na základnu a povolila zahájit sestup na přistání.To bylo poslední, co si letci mezi sebou dokázali potvrdit. Následně, pro technickou závadu na vysílačce jednoho ze strojů, spojení mezi sebou ztratili. 
   Piloti byli přesvědčení o tom, že se nachází v prostoru cílového letiště, neboť jim předtím vojenský řídící letového provozu dané oblasti udělil povolení k zahájení sestupu a přistání na základně Memmingen.

   Dvojice pilotů, která se domnívala, že vykonává standardní přístrojové přiblížení na sestupu v Memmingenu, přitom nevědomě dvakrát narušila československý vzdušný prostor. 

   Vojenské radiolokátory československé PVOS zachytily oba Thunderstreaky v 10:07 jihozápadně od Norimberku a od té doby jim byla věnována pozornost. Na naše území vlétly v 10:24 v oblasti kopce Dyleň západně Mariánských lázní ve výšce 5 500 metrů. Letouny dále pokračovaly po trase Horní Slavkov, Sokolov a Cheb a v 10:28 naše území opustily, zhruba v místech Starého Hroznatova, ve výšce 5 200 metrů. 
V 10:30 byly v důsledku rychlého klesání ztraceny všemi prostředky RTV (Radiotechnického vojsko) v prostoru Redwitz (pozn: Redwitz an der Rodach, město 80 kilometrů západně Chebu).
   
   Maximální hloubka narušení vzdušného prostoru byla 30 kilometrů, celková délka letu nad naším územím činila 70 kilometrů, přičemž doba letu při maximální zaznamenané rychlosti 1000 km/h byla pouhé čtyři a půl minuty.

   Vzhledem k častým provokacím považovaly orgány PVO pohyb zachycených cílů za vědomé konání protivníka a rozhodly se rychle jednat.

   Proti narušitelům nechala PVOS postupně odstartovat tři přepadové stíhače – jeden MiG-19 P z letiště Plzeň-Líně, jeden MiG-17 PF z letiště v Žatci, oba ze sestavy 3. slp (Stíhací letecký pluk), a jako poslední MiG-17 PF z letiště v Českých Budějovicích z 1. slp.   Rozkaz ke vzletu přepadového stíhače MiG-19P z Líní přišel v 10:13. Kapitán Polák dokázal vzlétnout za tři a půl minuty od vydání rozkazu, tedy v době kratší, než byly platné normy. Stíhač byl veden radiolokátorem P-20 Dobřany, který byl však silně rušen atmosférickými poruchami. Aby v prostoru Chebu nedošlo ke ztrátě zasahujícího letounu z obrazovky radaru a případnému narušení vzdušného prostoru NSR, rozhodl se letovod-operátor přehrazovat dráhu narušitelů východně od Karlových Varů, k čemuž byl dále ze Žatce povolán MiG-17PF s kapitánem Brunclíkem. Třetí přehrazování probíhalo v prostoru Bílovice-Nepomuk letounem MiG-17 PF kapitána Ptáčka z letiště Planá v Českých Budějovicích.

   MiGy se však se Thunderstreaky nepotkaly. Důvodem byla krátkodobost letu obou narušitelů nad naším územím a z toho vyplývající nemožnost zachytit letouny palubními radiolokátory. Navádění bylo dále ztíženo tím, že pro atmosférické poruchy, údajně vyvolané přechodem teplé fronty, žádný radiolokátor nedokázal vést současně cíl i stíhače. Svoji roli pak hrálo počasí v prostoru narušení hranice: zataženo, spodní základna oblačnosti 200–300 metrů, horní hranice 10 000 metrů, déšť, dohlednost pod mraky do 10 kilometrů, nárazový vítr 20 až 50 km/h.

   Během sestupu, v době, kdy se obě západoněmecká letadla měla ocitnout na finále, vysunuli piloti podvozek, brzdicí štíty a přistávací klapky. Letouny však místo základny Luftwaffe přistávaly na československém území poblíž Dyleně. 
V této konfiguraci zachytily oba Thunderstreaky při rychlosti 280 km/h za vrcholky stromů, těžce poškozené začaly hořet a rozpadat se. Piloti se stihli katapultovat.
   Oba letci se po úspěšné katapultáži ze svých letadel ocitli na padácích a dopadli do korun stromů. Zatímco Helmuth Kraus použil nůž, aby přeřízl padákové šňůry, pohodlně se spustil na zem a od místa nehody ušel dva kilometry, než byl zadržen dvojčlennou hlídkou Pohraniční stráže, jeho kolega Rolf Hofmann zůstal bezvládně viset deset metrů nad zemí a teprve voláním „Hilfe, Hilfe“ si sjednal pozornost jednotky PS pod velením kpt.Josefa Havla, která mezitím dorazila na místo předpokládaného výbuchu. 

   V prostoru dopadu obou letounů, nesoucí označení DD-107 52-6546 a DD-108 51-9517, nacházející se zhruba 1 500 metrů od státní hranice, byly nalezeny oba padáky, vystřelovací sedačky Martin Baker a pilotní přilba s dýchacím přístrojem patřící Krausovi. Trosky jeho letounu zároveň při dopadu zapálily lesní porost. V žádném z letounů nebyly nalezeny náboje.


   Krátce po převozu na rotu je příslušníci plánské brigády PS útvaru Slatina předali orgánům z nadřízeného velitelství. Kolem jedenácté hodiny večerní si oba letce vyzvedli příslušníci Hlavní správy Vojenské kontrarozvědky a eskortovali je do věznice v Praze Ruzyni. Co o této události říká Kronika (tehdejší) 4.roty Pohraniční stráže Slatina? 

Cituji: 

Dne 22. 10. 1959 v 10.16 hodin bylo v úseku rPS Slatina zaznamenáno narušení vzdušného prostoru z NSR do ČSR dvěma tryskovým i letadly. Ty nebylo možné z důvodu nízké oblačnosti identifikovat. Krátce po narušení byl z prostoru plánského můstku zaznamenán hlídkou 4. rPS Slatina svobodníkem Josefem Špaňou výbuch. 

  U roty byl vyhlášen pohraniční poplach a organizováno pátrání. V prostoru Plánský můstek potvrdil PPS, hajný p.Hrubeš, havárii dvou letadel. Pohraničníci, kteří propátrávali terén zaslechli volání. V uvedeném směru narazili na jednoho z letců, který visel zavěšen v padáku v koruně stromů, asi deset metrů nad zemí. 

  Jednalo se o pilota BW - Luftwaffe. Krátce poté byl v sousedním úseku roty PS Mohelno zadržen technickou hlídkou voj. Antonínem Kozákem a voj. Jaroslavem Fialou i druhý pilot a to v době, kdy se snažil překonat drátěný zátaras (signální stěnu) ve směru do NSR. 

  V úseku roty byly nalezeny zbytky dvou havarovaných tryskových letadel F-84 v barvách německého Bundeswehru. 

ZDROJ: KVASNIČKA Stanislav: Z historie 12. brigády PS Julia Fučíka vyznamenané Řádem rudé zástavy Planá, 2012, str. 56,57

                      Screenshot z diskuze na FB Group bývalých pohraničníků.   Dva dny po nehodě, 24. října 1959, byli oba letci na základě rozhodnutí Generálního prokurátora vzati do vyšetřovací vazby. Stabsunteroffizier Helmuth Kraus a Unteroffizier Rolf Georg Hofmann patřící k 1. letce stíhací-bombardovací eskadry Jagdbombergeschwader 34 „Allgäu“ byli obviněni z trestného činu vniknutí na území republiky, podle paragrafu 95 a trestního zákona, a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle paragrafu 246 odst. 1 trestního zákona, neboť havárií způsobili škody na lesní kultuře.

   Případ byl tehdy nakonec uzavřen ve smyslu: "byli zadržováni právem, mohli jsme je postavit před soud, ale velkoryse jsme vyhověli žádosti západoněmeckých úřadů o vydání obou pilotů zpět bez potrestání". 

   Dne 3.prosince 1959 v jednu hodinu odpoledne opustili příslušníci letectva NSR Helmuth Kraus a Rolf Hofmann své ruzyňské cely 246 a 244 a v podvečerních hodinách byli předáni německé straně. Stalo se tak na přechodu Waidhaus – Rozvadov.

   Československá strana si na spolkové vládě v Bonnu nárokovala odškodnění ve výši zhruba 230 000 Kčs. Za pobyt obou pilotů ve věznici Praha - Ruzyně si Ministerstvo vnitra účtovalo 25,- Kčs za osobu a den, celkem tedy 1950,- Kčs. Samostatnou položkou byly cigarety a časopisy, které vyšly na 780,- Kčs.

   Osud v Československu krátce zadržovaných letců Krause a Hofmanna, z podzimních dnů roku 1959, zůstal jedním z mnoha důkazů, že tzv.studená válka tak měla ve středu Evropy svoji žhavou československou hranici. 

(c) AUTOR PŘÍBĚHU: pan Miroslav Jindra  

ZDROJ ČLÁNKU: web Technet CZ  

Text článku publikovaného zde na weblogu Pohraničník byl částečně krácen, byly zveřejněny jen ty pasáže, které se týkají Pohraniční stráže a ochrany státní hranice. 
Komplet celý text lze nalézt na webu Technet.  

INFO Z NĚMECKÝCH ZDROJŮ.    Thunderstreaks der Luftwaffe machten durch versehentliche Flüge hinter die Ostgrenze der Bundesrepublik mehrmals unliebsame Schlagzeilen. So blieben zwei F-84F (DD-107 und DD-108), die am 22. Oktober 1959 um 9.16 Uhr in Memmingen zu einem Instrumentenübungsflug gestartet waren, wochenlang verschollen. Die beiden Flugzeugführer, Stabsunteroffizier Helmut Kraus und Unteroffizier Rolf Hofmann, hatten um 9.50 Uhr gemeldet, dass eine Maschine Schwierigkeiten mit der Sauerstoffanlage habe. Auf dem Rückweg unterlief ihnen ein gravierender Navigationsfehler. Sie hatten offenbar das Funkfeuer ihres Heimatplatzes mit dem in Grafenwöhr nahe der tschechischen Grenze verwechselt. 

   Ein Pilot berichtete später: „Ich glaubte über Memmingen zu sein, als ich durch die niedrige Wolkendecke auf die Tannenbäume stieß. Ich zog hoch, dann war schon Feuer an der Maschine, die Turbine lief nicht mehr. Ich habe den Schleudersitz betätigt. War nicht hoch genug für den Fallschirm, der sich kaum noch öffnen konnte. Da hing ich an einer Tanne, habe den Helm und die Sauerstoffmaske an den Ast gehängt und bin runtergeklettert. Dann suchte ich Menschen und sah braune Uniformen, die ich noch nie gesehen hatte. Jetzt erst merkte ich, dass ich wohl in der Tschechoslowakei war ...“ 

    Die beiden Flugzeugführer wurden nach 41 Tagen Einzelhaft am 3. Dezember 1959 am Grenzübergang Waidhaus wieder den deutschen Behörden übergeben.

Stabsunteroffizier Helmut Kraus, 29, aus Göppingen bei Augsburg, verheiratet, ein Kind, seit Juli 1956 Soldat, ausgebildet in Amerika.
Unteroffizier Rolf Hofmann, 23, aus Friedberg in Hessen, ledig, seit Mai 1957 Soldat, ausgebildet in Amerika und Kanada.
Ihre beiden Düsen-Jagdbomber des Musters F 84 F "Thunderstreak" im Rottenverband von der Piste des Horstes Memmingen abgehoben. Kraus hatte 184, Hofmann 87 Alleinflugstunden mit dem Muster F 84 F hinter sich.ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? 
Klikněte si na článek s podobnou tématikou: 

20. února 2018

VÝZVA Z MAILOVÉ POŠTY (SEMINÁŘ 18.5.2018)

V e-mailové poště mě přišla 19.2.2018 prosba, kterou zde, bez jakékoliv úpravy, nebo svého komentáře publikuji, aby se o ni dozvěděla pokud možno co nejširší část veřejnosti, zejména z řad bývalých pohraničníků. Ideálně asi těch, kteří bydlí poblíž níže uvedené lokality. 

Screenshot přijatého e-mailu (kliknutím zvětšíte).

CITUJI Z MAILU: 

Dobrý den, 

našel jsem kontakt na internetu a obracím se na vás s dotazem, zda by jste neměli zájem, případně nevěděli o někom, kdo by byl ochoten se účastnit krátkého setkání a besedy na téma ostraha hranice a její silné a slabé stránky. 

Pro lepší představu uvádím, že jsme skupina cca 25 mladých lidí se zájmem o bezpečnostní tématiku nejen z českých zemí, ale i z ostatních zemí blízkého a dalekého světa. Všechno jsou studenti, kteří v Brně studují obor bezpečnostní a strategická studia 
a nyní mám na starosti kurz - seminář, který probíhá v angličtině. Jedním tématem je i otázka střežení hranice a konkrétně železná opona. Proto hledám někoho, kdy by měl zájem se s námi potkat v pátek 18.5.2018 na území NP Podyjí u bývalého ŽTZ nedaleko obce Čížov. 

Je mi jasné, že je to možná daleko a mohou existovat i další aktivity, které mohou mít vyšší prioritu, ale pokud by byl zájem, případně kontakt na někoho, kdy byl ochoten se setkání účastnit, budeme rádi. Technické záležitosti bych se snažil nějak vyřešit, v rámci možností které máme. 

Děkuji předem za odpověď
S pozdravem 

Michal Pink  

Kontakt: mpink@email.cz


Takže, pokud by měl někdo zájem se zapojit, může se obrátit prostřednictvím mailu na uvedeného žadatele a případně se domluvit na nějaké formě spolupráce při realizaci semináře. 

Děkuji. 

14. února 2018

V HRANIČNÍM PÁSMU A ZA ŽELEZNOU OPONOU

Revolverová story publikovaná v Lidových novinách.

Čtěte a názor si učiňte sami. Bývalí vojáci Pohraniční stráže budou patrně nevěřícně hledět na text, který pan Pavel Machálek předkládá k uvěření a i ti, kdož na vojně nebyli,ale znají reálie tehdejšího pohraničí, budou asi také na pochybách. 

Počátkem 70. let minulého století si pořídil chatu nedaleko rakouských hranic. Nový Vojířov, vzdálený pár stovek metrů od železné opony, navštěvoval Pavel Machálek každý víkend. V rozhovoru pro Lidovky.cz odpůrce tehdejšího režimu líčí, jak ho členové pohraniční stráže nechávali rybařit v zakázané, ostře střežené zóně a přibližuje život na vesnici plné „fízlů“.  

Hraniční pásmo, území pro běžné československé obyvatele v dobách reálného socialismu nepřístupné. Vstup do něj byl povolen pouze starousedlíkům nebo majitelům rekreačních chalup. A to navíc jen k výstražným cedulím se zákazem.

V jedné z obcí nedaleko státních hranic si před zhruba padesáti lety pořídil roubenku i Pavel Machálek. A tak má bohaté zkušenosti s tím, jak to tehdy v přísně hlídané části republiky vypadalo.

„Bylo skličující, jak téměř všichni lidé na vesnici na sebe donášeli nebo byli nějakým způsobem zaháčkovaní v noční hlídací službě,“ říká Machálek v rozhovoru pro Lidovky.cz o vesnici se zhruba dvěma stovkami obyvatel poblíž Jindřichova Hradce.

*Lidovky.cz: Jaký byl život nedaleko železné opony?

Téměř 90 procent mužské osádky obce byli dobrovolní pomocníci při ochraně hranice. Snad v každém baráku byl alespoň jeden z nich napojený na Pohraniční stráž. Stáli u silnice, nebo chodili ve dvojicích. Uvedu příklad. Stáli jsme u polorozbořeného stavení, bavili se ve skupině s místními rodáky. Naši skupinku v dálce míjel nějaký civil. Jeden místní se najednou omluvil, že si musí pro něco skočit domů. Za deset minut se vrátil, pokračovali jsme v rozhovoru. Hodinu nato přijel z posádky důstojník, potřásl mu rukou a poděkoval za ohlášení. Neznámý civil byl ve skutečnosti provokatér, který testoval bdělost obyvatel obce v režimu všedního dne. Takto se odehrával život v příhraničních vsích.

*Lidovky.cz: Proč jste tam tedy zůstával?

V průběhu let se přirozená averze proměnila v rozpačitou toleranci. Nemyslete si ale, že nás za těch 40 let přijali za starousedlíky. Měl jsem tam i pár přátel, dokonce i skvělých kamarádů. Můj kamarád, říkejme mu Ota, byl také pomocníkem. Podával hlášení, co se v obci vrtlo. Ale jinak - a to se dalo pochopit - byl, jak se říká, takový kamarád do deště. Oba jsme navíc byli rybáři, on byl rovněž nimrod, takže jsme spolu chodívali rybařit a on mě brával na posed při lovu divokých prasat.

Jednoho dne za mnou přišel a říkal, že získal od majora povolení zachytat si ryby na Staňkovském rybníku, který tvoří svým vnějším okrajem část česko-rakouské hranice. Jeho vnitřní část byla směrem do vnitrozemí důmyslně chráněna chatovou oblastí, kterou tvořili výhradně estébáci a příslušníci policejních sborů, kteří tam jistili neproniknutelný a spolehlivý ochranný val. Soustava tří rybníků tvořila hranici státu. Spolu s Otou a doprovodným důstojníkem - pochopitelně také rybářem - jsme byli na rakouské straně rybníků.

*Lidovky.cz: Chcete říct, že jste se jako civilisté dostali za plot do přísně střežené zóny u hranic, kde hrozilo riziko vašeho útěku z Československa, a ještě s přispěním pohraničníků?

Když toto budu dnes komukoliv vyprávět, řekne, že lžu, že si vymýšlím. Přeci není možné, aby šéf tamní posádky dovolil civilům vstup na území, které je chráněno plotem a střeženo důmyslným systémem bezpečnostních prvků. Skutečně ale tomu tak bylo.

*Lidovky.cz: To mi vysvětlete. Co jste pro to museli udělat?

Nic. Prostě jsem se během těch let u toho majora zapsal dobrým způsobem, bez podbízení. Až na jednoho křiváka byli vesměs všichni důstojníci rozumní, vycházeli jsme spolu. S náčelníkem, tehdy majorem, nás pojilo dlouholeté přátelství, podobně tomu bylo i s kamarádem Otou. Oba již delší dobu nežijí.

*Lidovky.cz: Přátelství? To vám ani trochu nevadila náplň jejich práce?

My jsme se spolu o politice nebavili. Nechci tím nějak majora dehonestovat. Naopak se domnívám, že jeho čin poodhalil roušku zrůdnosti systému, ve kterém musel celý národ žít. To, co se dělo, zavinil zlomyslný režim, který nás 40 let usurpoval a dbal na to, aby hranice nebyla propustná.

*Lidovky.cz: Pořád mi nejde do hlavy, proč by členové Pohraniční stráže takto riskovali.

Oni si pravděpodobně ověřovali informace o mně, mém životě a co jsem dělal. A když zjistili, že jsem se o našich výletech nezmínil a nevytahoval se, tak mě nechávali. Jednou jsme se ale s tím jedním už trochu „ovíněni“ bavili. Ptal jsem se ho, když jsme seděli u té vody, co by dělal, kdybych mu řekl, že jdu do Rakous. Odpověděl, že by mě musel zastavit.

*Lidovky.cz: Jak vůbec v praxi vaše „výlety“ vypadaly?

Nebylo jich přehršel, ale rozhodně přes nějakých deset přechodů přes hranici jsem zažil. Většinou jsme chodili kolem třetí, čtvrté hodiny ranní, to bylo ještě kuropění. Naším výchozím bodem byla posádka, kam jsme přijeli autem a odtud jsme šli pěšky.

Museli jsme vždycky mít, nazvěme ho, závodčího, vyššího důstojníka, který s námi šel, voják, který měl klíče a doprovodil nás k ostnatému plotu. Přišli jsme k oplocení, v němž byla železná branka. On vzal, říkali tomu pojítko, nahlásil příchod a počet lidí, dostal souhlas a odemkl první branku. Následovala druhá dvířka, další zámek. Závodčí nás vpustil, zavřel za námi vrátka a větví rozptýlil zem oraniště, aby na ní byly vidět případné nové šlápoty.

*Lidovky.cz: Co jste si v tu chvíli pomyslel, když jste se najednou ocitl na zakázaném území?

Byl to neskutečný zážitek. Panovalo tam naprosté ticho, ranní mlha to celé rámovala do tajuplné podoby, sem tam se ozval nějaký pták. Ušli jsme asi půl kilometru podél potoka, který tam protékal, přešli lávku a ocitli se na hraně staňkovského rybníka. Od něho to bylo do Rakouska asi dvacet metrů. Hraniční kameny lemovaly okraj rakouského lesa.

Byli jsme domluveni, že u branky zpět do vlasti budeme v určenou hodinu. Toutéž cestou jsme se pak vraceli zpátky. Většinou to bylo tak, že souběžně s časem návratu se tam objevil klíčník s pojítkem. Jednou jsme se ale špatně domluvili na návratu a byli jsme nuceni tam asi hodinu čekat. Museli jsme se schovat za stromy, aby nás neviděli štěkající psi. 

*Lidovky.cz: Máte na mysli psy Pohraniční stráže?

No jistě, jak nás viděli, tak neustále zlostně štěkali. Pohraničníci měli psy, kteří s nimi drželi strážní službu a procházeli území, a pak psy, kteří byli vyloženě cvičeni k zastavení člověka i za cenu potrhání. Byli v uzavřeném prostoru kotce, který byl poset zvířecími kostmi. Vyklápěcí vrátka v případě prostříhání drátěného plotu narušitelem automaticky uvolnila západku a kotec se automaticky otevřel. Cesta k lovu byla volná. Je pochopitelné, že moje zvídavost nebo případný komentář nebyly namístě. Stávalo se, že jsme šli kolem a žádné štěkající bestie tam nebyly, nebo byly přesunuté jinam.

*Lidovky.cz: Všiml jste si na cestě ještě něčeho, co vás zaujalo?

Před plotem byly v různých výškách, natahané ostnaté dráty mezi stromy. Ve dne jsme je viděli, ale kdyby narušitel místem běžel v noci, tak se potrhá na mraky.

*Lidovky.cz: Zaregistroval jste v průběhu let, že by se někdo v okolí pokusil utéct do zahraničí a byl následně zastaven?

O žádném incidentu nebo drastickému napadení člověka v tomto úseku ani nemohu vědět. Armáda takové informace nesdělovala.

*Lidovky.cz: Střelbu jste ve vesnici neregistrovali?

Střelbu ne. Co se ale ozývalo až ve vesnici, byly rány po výbuchu min, které byly rozmístěny podél plotu. To bylo na pořadu téměř každý den, to když lesní zvěř šlápla na nastraženou past. Navíc ještě po každém výbuchu vylétla do vzduchu raketa. Měli tak zmapované místo, kde ke kontaktu došlo. Případný narušitel neměl mnoho šancí.

Jeden incident si ale přeci jen pamatuji. Tenkrát se o něm lidé dozvěděli z toho důvodu, že se jednalo přímo o starousedlíka. Jezdil s traktorem a protože pole se musí sklízet, tak zajížděl až k drátům maje průkaz, který mu to umožňoval. Vždy přijel, pokosil seno, dal do balíků a odvezl. Jednou si ale přivezl žebřík. Vylezl na žebřík, přelezl plot, žebřík si vzal na druhou stranu a sbohem Československo.


ZDROJ A FOTO:  Pavel Machálek

Pavel Machálek na dobové fotografii.

Narodil se 22. ledna 1939 ve Zlíně.
V roce 1972 si pořídil chalupu v Novém Vojířově u Jindřichova Hradec, pár stovek metrů od železné opony. Bydlí v Praze.

Pracoval jako grafik u Československých aerolinií, kterým navrhl například grafický image OK-JET. Následně se živil jako výtvarník na volné noze. Aktuálně je v důchodu.

REDAKTOR LN: Robert Sattler

PUBLIKOVÁNO (11.2.2018): https://www.lidovky.cz 

* * * * * * * * * * * * * 

Z diskuze na FB Group s tématikou Pohraniční stráže - PS OSH 
(Screenshot diskuzního fóra k článku na LN). 
ZAJÍMÁ VÁS VÍCE INFORMACÍ O POPISOVANÉ LOKALITĚ? Klikněte si: 

*** Kuriozita z dob studené války - Staňkovský rybník


29. ledna 2018

ROTY HLOUBKOVÉHO PRŮZKUMU V POHRANIČÍ

   Roty hloubkového průzkumu vševojskových divizí (dále jen RHPz) jsou tématem, o němž se v dobách jejich existence a vlastně ani dnes, moc neví. Působily v sestavě průzkumného praporu vševojskové divize. Byly rozesety podél celé západní hranice bývalého ČSSR. Obyvatelé obcí, v nichž RHPz byla dislokována, většinou měli za to, že v jejich městě sídlí jednotka běžných výsadkářů, soudili tak podle červených baretů a odznaků s padáčky, jež tito vojáci nosili. 


FOTO výsadkář v uniformě.   Někteří příslušníci RHPz dodnes myslí, že sloužili u běžných výsadkářů, kromě baretů a odznáčků je k tomuto přesvědčení vede fakt, že všichni příslušníci RHPz povinně skákali padákem. Plnili metodickou řadu seskoků, získávali výsadkové třídnosti, byli ve stravovací normě jako výsadkáři… 


FOTO z výcviku výsadkářů.


   Ovšem padákový seskok byl jen jeden ze způsobů infiltrace do sestavy nepřítele. Mezi další způsoby patřil vrtulníkový výsadek (z visu či přízemního letu), přechod fronty (pěšky či na vozidlech)´, či možnost zakopat se a vyčkat až se „převalí“ fronta. Např . jedním z úkolů 20. RHPz z Chebu bylo bezprostředně po začátku války přes pohraniční roty Svatý kříž, Dubina, Šlapany, proniknout na území tehdejší NSR.


   Jak jsem již uvedl, RHPz byly součástí průzkumných praporů vševojskové divize. RHPz tvořilo pět skupin hloubkového průzkumu (SHPz), kdy velitelem první SHPz byl důstojník. 

   SHPz tedy operovala v tomto složení: velitel skupiny, starší průzkumník, velitel RDST, průzkumník, radista, pancéřovník a řidič. Za války, v případě potřeby, bylo možno SHPz „zdvojit“ a i doplnit další výzbrojí např. UK. 
   Výzbroj byla různá, ať již to byly SA vz.58, SA vz.61, odstřelovací pušky Dragunov, pancéřovka RPG, útočný nůž, malý vystřelovač svělic… Spojení ve skupině bylo zajištěno dvěma RDST RF-10, spojení s vlastním útvarem jinou RDST (číslo již nevím, ale mám za to, že R-123). 


FOTO radiostanice RF 10 (44-53 MHz).


   Příslušníci RHPz používali osobní padáky OVP-68 a OVP-80 (to zejména), záložní padáky ZVP-80, padákové kontejnery PDK v soupravě s dopravním padákem PDMM a osobní kontejner GK-30. Výstroj byla směsí výsadkářské a vševojskové výstroje, např. byly zde jak výsadkářské oděvy vz.60, tak i vševojsková varianta tohoto oděvu. 
   
   Všichni členové RHPz nosili výsadkářské barety vz.60, později vz.85. Samozřejmostí byla rukávová nášivka tzv. „parapíča“. Člen RHPz nosil na zádech torbu výsadkáře vz.61, nikoliv vševojskovou velkou polní. Co se stravy v poli týče, na PŠ jsme fasovali vševojskové KD Nikol a na bojovém útvaru v Chebu výsadkářské KDP Vysočina. 


FOTO z vojenského útvaru 4407 Cheb


   Řada odborností v SHPz vyžadovala PŠ hloubkového průzkumu, ta byla dlouhou dobu v Prešově, za dob mé ZVS byla v Bratislavě.

   RHPz zajišťovaly průzkum pro potřeby divize do přibližně 100 km v hloubce sestavy nepřítele, pro zajímavost SHPz od 22. výsadkové brigády Prostějov, prováděly průzkum pro účely okruhu, či frontu do hloubky přes 100 km (třeba 500 km, takže výsadek padáky byl nutností). 
   
   Je třeba si uvědomit, že řada útvarů československé armády byla rámcová, což se týká i RHPz- třeba u nás v Chebu byly naplněny jen asi dvě, tři skupiny (SHPz). Většina nezasvěcených se mylně domnívá, že výraz hloubkový průzkum znamená jen vyhledávání cílů , jejich pozorování a ještě tak možná nahlášení jejich lokalizace. Omyl, SHPz prováděla i přepady popř. léčky, ovšem podle metodiky by se neměla nechat vtáhnout do boje. 
   Cílem SHPz byly zejména PJN (prostředky jaderného napadení), štáby, letiště, sklady PHM. Cílem léček pak byla zejména pohybující se nepřátelská jednotka. 


FOTO autor textu Josef Drha v časech voj.služby.Dodatek od Stanislava K. v diskuzi na tématické Facebookové skupině: 


Screenshot z diskuze na Facebooku.   Armáda cvičila velice konspirativním způsobem skupiny hloubkového průzkumu složené ze záložáků. Jednalo se o 3-5-ti členná komanda ve složení velitel, dva radisté, dva pozorovatelé. V případě válečného nebezpečí, ale i války měly určeny oblasti působení. Např. NSR, Francie ... 

   Záložáci byli povoláváni na cvičení každý rok na dobu cca tří týdnů, vždy pod dokonalou legendou jak pro rodiny, tak zaměstnavatele. Z velké části byly mezi nimi osoby s VŠ vzděláním, často s vyšším postavením, jazykovým vybavením. 

   Z každého cvičení byl pořizován objemný zápis s hodnocením. Hlavní zaměření, topografie, střelecký výcvik, paravýcvik. Výcvik a soustředění probíhal ve vojenských objektech zcela vyjímečně, jednalo se o konspirační byty a vojenské výcvikové prostory. 

   Není mi nic známo o tom, že by tyto skupiny přecházely na území jiného státu. Osobně jsem zažil příchod zpravodajského prostředku (osoby) ze zahraničí k nám. Nikdo z nás ale neznal přesné místo, podobu, pohlaví, dokonce ani čas. Akce probíhala více jak týden v prostoru mezi signální stěnou a demarkací (státní hranicí) bez přítomnosti vojáků základní službyS. 
Naše výzbroj: Pi 50/70 +Sa vz. 58.(60ks nábojů). 
Výcvik trval minimálně do roku 1992.


 
Screenshot z diskuze na Facebooku.ZDROJ (Autor):  Josef Drha 

FOTO: archiv autora  a  web Semrad Page


ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si pro článek s podobnou tématikou. 

1*  Zpravodajská služba a Vojenská kontrarozvědka u Pohraniční stráže  

2*  V pastích čs.tajné služby ("revolverový článek").


Ukázka z "paragánského" filmu COPAK JE TO ZA VOJÁKA (1987)


26. prosince 2017

SILVESTR 1972 V TROJMEZÍ

Epizoda s prezidentem Svobodou byla za námi a Silvestr před námi. 

   Také 31.12. na Silvestra bylo bojové rozdělení, které nám přečetl jediný důstojník, který zůstal na rotě a to byl nrtm.Toník Firýt, který současně vykonával službu dozorčího důstojníka roty (DDR). Vyfasoval jsem tři průzkumné služby, tu první s nástupem ihned v 17.00 hodin. 

   Tonda Firýt mne, jakožto dozorčí důstojník přesně v 17.00 vyslal na průzkum terénu, s určením trasy od roty,směrem na Cinka, dále po cestě k můstku přes potok Rokytka, kde bylo skryté strážní stanoviště. Tam se telefonicky na rotu zahlásit signalistovi (DSP) a střežit do 19.hodiny, po ukončení střežení nahlásit opět DSP průběh služby a pokračovat dál ve skrytu lesa, směrem po vytýčené trase, s návratem ve 21.00 hodin na rotu. 

   Moji průzkumnou trasu měli kluci z roty dávno nastudovanou z Plánu služeb a tak na mne počkali před rotou s tím,že až půjdu okolo hospody U Cinka, tak ať koupím pár lahví "životabudiče". Peníze mi strčily do kapsy a hotovo. Jeden z kluků na mě houknul, že počká u psích kotců, aby nám to Toník nesebral. Tašku mi nedali a protože jsem šel sám, jen se svým štěkajícím doprovodem, tak jsem přemýšlel, kam to asi dám, aby mě to nevypadlo. V kotcích jsem si vzal své psí kamarády a vyrazil do terénu (tedy k Cinkovi). Ještě jsem si všimnul, jak DDR nrtm Firýt stojí na chodbě, kouří a kouká ke kotcům, jak odcházím do té zimy. 

Ilustrační dobové foto z 1.rPS Trojmezí 1972 - služební psi.


   Dojdu k Cinkovi, svítí se ze všech oken a aby ne, chystají se na Silvestrovskou zábavu. Kouknu do lokálu, zatím tam moc lidí není. Paní hospodská mě zmerčila a hned mě odvedla bokem do kuchyně, abych nebyl na očích, kdyby přišel někdo z důstojníků. Sdělil jsem hospodské své přání a ta mě vybavila, za obdržené finance, vším potřebným. Ještě než mne vyprovodila, tak se podívala ven, aby mě nikdo nespatřil. Nechtěla, aby mě někdo načapal tam, kde nemám být.  

Pohostinství U Cinka (Jednota) - dobová fotografie.


  Dorazil jsem na skryté stanoviště za mostkem přes Rokytku, ohlásil se pojítkem signalistovi na rotě a začal jsem střežit. Zima jako na Sibiři, čtyřnohý huňatý doprovod mám na svých nohou,ale furt je zima. Říkám si, na co mám životabudič? Otevřu láhev vodky a loknu si, je to lepší, ale samotnému mě nechutná.  

  V určenou hodinu jsem se odhlásil hovorem na rotu ze stanoviště, srovnal si za pasem nakoupené flašky alkoholu tak, aby necinkaly a já mohl jít lesem potichu jako myška.V klidu jsem vyrazil po určené trase směrem k rotě. 

  Když jsem se blížil k trojmezské rotě, očekával jsem, že u kotců, kam musím dojít nejdříve, abych zavřel psi, bude někdo z kluků čekat. Ale nikdo tam nebyl. Tak jsem si řekl, že tekutý proviant uložím do skřínky, anebo si to kluci vezmou na pokoji, protože projít okolo místnosti DDR a samotného Tondy Firýta bylo,s takovým nákupem, značně riskantní. 

  Ovšem, stalo se,co jsem nečekal. Vycházím od kotců,po schodech vzhůru k rotě a na schodišti před rotou vidím nrtm.Firýta,jak tam postává a pokuřuje. 
Kamarádi koukají nenápadně z oken,co se bude dít a vůbec je v dané chvíli nezajímá Silvestrovský program v televizi. 

 
Ilustrační dobové foto z 1.rPS Trojmezí (1972).


  Tonda měl snad rentgenové oči,nebo letitou zkušenost (vyloučit se u něj nedá vůbec nic), houkl na mě: "Vojáku nejdete ňák moc brzo ze služby? A co nesete?". 
Odpovím že nic a kráčím na druhý schod naproti stojícímu dozorčímu důstojníkovi. Toník mi stroze nařizuje: "Vojáku stůjte a zvedněte ruce!". 

  Ptám se proč,ale on opakuje znovu: "Zvedněte ruce". Tak je zvedám,ale to jsem ale neměl dělat protože mi začaly z kožichu propadat ven jedna láhev za druhou na schody, kde se rozbily všechny až na jednu. Teď už Tonda dělal, že nic nevidí, neslyší a povídá: "Pojďte zahlásit konec služby a pak si vezměte koště a zameťte to, ať se nikdo nepořeže". 

  Kluci mi dali co proto, taková škoda a podobně,bla, bla, blá, ale že si nikdo z nich nepřišel do kotců pro objednaný alkohol,jak bylo domluveno, o tom ani slovo. Přes tuto ztrátu (mimochodem zrovna ta otevřená vodka se zachránila) jsme oslavily Silvestr 1972 a příchod Nového roku 1973, velice, velice slušně. Ještě, že jsme měli našetřeny světlice a "dělbuchy". 

No a takový byl Tonda Firýt. Nic nám nesebral,nikam nic nehlásil,on nám to rozbil. :-) 

(C) Autor: Miroslav 
Fotografie: Vojensko CZ

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si pro příběhy z Trojmezí.

Psovodské vzpomínky - 1.část

Psovodské vzpomínky - 2.část 

* Psovodské vzpomínky - 3.část 

* Takový byl Tonda Firýt  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------